Qué es la etnografía- Zer da etnografia?

índice
La investigación etnográfica se dedica a recoger las tradiciones, prácticas,
representaciones, expresiones y conocimientos teóricos y prácticos,
asignados a un determinado grupo étnico con unas leyes generales de vida
colectiva tradicional que conforman una misma cultura. Su originalidad
respecto a otros grupos radica en las diferentes respuestas o soluciones
que da a los diversos problemas de la vida humana (alimentarse, vestirse,
relacionarse, reproducirse, etc.) y que han sido lentamente elaboradas y
perpetuadas en el curso de numerosas generaciones.
Ikerketa etnografikoak talde etniko jakin batek izan ohi dituen
praktika, errepresentazio, adierazpen eta ezagutza teoriko eta
praktikoak biltzen ditu, esaterako, gertaeren atzetik dauden
kontzientzia eta asmoen mundua. Taldeak bizitza kolektibo
tradizionaleko lege orokor batzuk ditu, eta horiek kultura bakarra
osatzen dute. Giza talde baten kulturak beste batzuen aldean duen
orijinaltasunak giza bizitzaren arazoei (jan, jantzi, erlazionatu, ugaldu
eta abar) erantzun edo irtenbide emateko moduan datza; pixkanaka
lantzen joan dira erantzun horiek, eta belaunaldi ugarik iraunarazi,